Skip to content

Till dig som anhörig

Vi på Mångsbo har lång erfarenhet av ungdomsbehandling. För oss är det väldigt viktigt att ditt barn känner sig trygg hos oss.

När vi tar emot en ungdom i behandling är en trygghetsskapande miljö en förutsättning för allt förändringsarbete. Att komma till ett behandlingshem kan vara en omvälvande upplevelse och därför är en stabil miljö med trygga vuxna något som kan göra en placering till en verklig möjlighet till förändring.

Vår behandling är både individuell och gruppbaserad. Vi lägger stor vikt vid att även ha med familjen och det sociala nätverket med i behandlingsprocessen. Vårt syfte är att utveckla och stärka banden mellan ungdomar och föräldrar på ett positivt sätt inför framtiden.

Det finns möjlighet för dig som anhörig att komma på besök. Besök får normalt tas emot en gång per vecka, 13-17 på söndagar. Vi hämtar och lämnar vid allmänna kommunikationer. Efter fyra veckor kan beviljas ledighet för besök hem till familj eller andra närstående efter samråd med socialtjänsten.

Vi anordnar anhörigdagar med jämna mellanrum.

På anhörigdagarna tar vi upp vad det kan innebära att leva nära någon som utvecklat ett missbruk eller ett beroende. Man brottas ofta med frågor som: Hade jag kunnat förhindra att han hamnat i missbruk? Hur kan jag göra för att hjälpa honom? Skam och skuldkänslor är vanliga. Vad händer med familjen när någon hamnar i missbruk eller beroende. Livssituationen kan kännas hopplös och känslor av vanmakt är vanligt förekommande. Anhörigdagarna hålls av mycket erfarna terapeuter.

Har du frågor så kontakta oss gärna.