Skip to content

Kontaktuppgifter

Mångsbo HVB

Box 74, 740 46, Östervåla
Telefon: 0292-714 00
Fax: 0292-713 00
E-post: info@mangsbohvb.se

Besöksadress: Mångsbo 211, 740 46 Östervåla

Elin Lund Föreståndare, Beteendevetare

0292-714 00 eller 070-991 67 60

elin.mangsbo@gmail.com

Konktaktuppgifter

Box 74, 740 46, Östervåla
Telefon: 0292-714 00
Fax: 0292-713 00
E-post: info@mangsbohvb.se

Besöksadress: Mångsbo 211, 740 46 Östervåla

Elin Lundh Föreståndare, Beteendevetare

0292-714 00 eller 070-991 67 60

elin.mangsbo@gmail.com

Skicka meddelande

Skriv till oss! Genom att framföra synpunkter, klagomål eller förbättringsförslag bidrar du till att vår verksamhet systematiskt förbättras.