Skip to content

Personal

Personalen består av:

Elin Lund – Föreståndare, utbildad beteendevetare

Fem behandlare som har utbildning som addiktolog, alkohol- och drogterapeut eller som går utbildning.

Samt en fastighetsskötare

Eva Triumf – Behandlingschef, utbildad socionom

Elenor Edin – Allmänläkare

Marie Ellinge – Handledare, Socionom och leg. psykoterapeut och handledarutbildad 

Monica Hartzell – Leg psykolog, leg psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Dr i medicinsk vetenskap (Ph D)

Margit Kamprath – Ledarskapsutvecklare, utbildad socionom, leg psykoterapeut, familjebehandlare och handledare 

Siamak Noroozy – Socionom, leg psykoterapeut och forskningsassistent.

Paromagruppen – Vid utredningar

Vår behandling är grundad på 12-stegsmodellen och är anpassad utifrån målgruppen. Förutom detta har vi ett salutogent, lösningsfokuserat och systemteoretiskt arbetssätt. Vi anlitar kompetens externt vid behov som exempelvis terapeutiska samtalskontakter.

Ungdomen ska ges möjlighet till att utveckla strategier och förhållningssätt för att kunna känna en större trygghet, högre kompetens samt att lyckas med att få ett socialt acceptabelt liv med sammanhang, mål och en meningsfylld tillvaro utan droger och kriminalitet.