Skip to content

Närhet Relation Engagemang Hälsa
 

Kontaktuppgifter

Mångsbo HVB

Besöksadress: Mångsbo 211, 740 46 Östervåla

Box 74, 740 46, Östervåla
Telefon: 0292-714 00
Fax: 0292-713 00

E-post: info@mangsbohvb.se

Elin Lund Föreståndare, Beteendevetare

0292-714 00 eller 070-991 67 60

070-853 73 51

070-853 73 87

elin.mangsbo@gmail.com

Klagomål och synpunkter

Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Genom att framföra synpunkter, klagomål eller förbättringsförslag bidrar du till att vår verksamhet systematiskt förbättras. Tack för din hjälp!

Skriv till oss

Vi är glada att svara på dina frågor och funderingar och tar gärna emot synpunkter och klagomål.