Skip to content

Mångsbo HVB

Mångsbo HVB vänder sig till unga män mellan 15-20 år med missbruks- och kriminalitetsproblem.
Behandlingen grundar sig på 12-stegsmodellen och KBT. Vi följer oftast ungdomen från inskrivning till utsluss eller hemgång.

Mångsbo behandlingshem erbjuder en harmonisk och avskild miljö med goda möjligheter till fritidsaktiviteter på fastighetens område. Miljön är väl anpassad för behandlingen av vår målgrupp. Våra inskrivna ungdomar behöver komma ifrån sina destruktiva miljöer till en plats där det är möjligt att fokusera på att utveckla personligt och socialt hållbara värderingar och förhållningssätt.

På Mångsbo HVB kan vi, utöver kompetent vård och behandling, erbjuda en omgivning som svarar väl emot de inskrivna ungdomarnas behov. Det finns gott om möjligheter till rörelse och fysisk aktivitet i en samtidigt lugn, trygg och ombonad miljö.

Behandlingshemmet är vackert beläget, inte långt från sjön Tämnaren, fem kilometer från Östervåla i Heby kommun. Mångsbo HVB har två större bostadshus, utomhuspool och ett intilliggande stort aktivitetshus samt stora omgivande gräsmattor.